Ingen enskild Carl Malmsten-stol har blivit så framgångsrikt saluförd som pinnstolen Lilla Åland.

Stolab har tillverkat möbler sedan 1907 med en alltid lika stark kärlek till det massiva träet och skapandet av tidlösa möbler. Att formgivning, tillverkning och montering sker på samma plats i Smålandsstenar ger möjlighet att leva upp till de högt ställda kraven på kvalitet, miljöansvar och hållbarhet och dessutom göra alla delaktiga i processen – från ursprunglig tanke till levererad produkt.

Stolab har även varsamt tagit om hand om pinnstolen Lilla Åland som är en av de enskilt mest framgångsrika stolarna signerade Carl Malmsten. En enkel och mycket noggrant genomarbetad karmstol som kräver 87 olika arbetsmoment för att få de 27 delarna på plats.

Läs mer om Stolab.

Stipendium Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne

Läs mer