”Rationell serietillverkning får aldrig innebära något avkall på så överordnade mål som skönhet i formspråk och ändamålsenlighet”

Alla som känner Carl Malmstens livsgärning känner också till hans kärlek till hantverket.
Trots att han brann för att unga människor skulle uppleva sambandet ”mellan hand och ande” var han inte främmande för industriell produktion. Redan i slutet av 1920-tal inledde han ett samarbete med kontosmöbelindustrin – och i mitten av 1950-talet samlade skapade han Nyckelbrödernas förbund, eller Nyckelverkstäderna, ett samarbete med målsättningen att förse den breda allmänheten med goda möbler [läs mer [länk till möbeltyper].

När en nyfiken kollega vid ett tillfälle undrade hur ”en hantverksapostel som CM kunde inordna sig i industrins tjänst?”. Svaret blev att ”Nyckelbröderna minsann bidrog med royalty till hantverksutbildningen i Sverige och att rationell serietillverkning aldrig finge innebär något avkall på överordnade mål som skönhet i formspråk och ändamålsenlighet”. Brevet avslutades sedan klart och tydligt med, ”på så vis har jag ställt ägget!”.

Idag finns några av de ursprungliga Nyckelverkstäderna kvar medan några andra har tillkommit. Gemensamt för alla, då som nu, är att de i alla avseenden uppfyller de höga krav på kvalitet som Stiftelsen Siv och Carl Malmstens Minne ställer på sina licenstagare.